Mechatronika 3.ročník - Hydraulika
(MNK - Hydro)

Kurz poskytuje žiakom základné učivo
o hydraulických mechanizmoch,
schematické značky,
tvorba hydraulických obvodov
v programe FluidSIM-H
a zapájanie na stavebnici FESTO.