• V tomto predmete sa oboznámite so základnými pojmami, ktoré sa používajú v účtovníctve, čo je majetok a zdroje jeho krytia, aké účty poznáme a ako sa na nich účtuje. Výsledkom je zvládnutie účtovania základných účtovných prípadov v účtovných triedach Dlhodobý majetok, Zásoby, Finančné účty, Zúčtovacie vzťahy, Náklady a Výnosy.