Course categories

Telekomunikácie 
 Telekomunikácie 2.ročníkSummary
Silnoprúdové zariadenia 
 Silnoprúdové zariadenia 2.ročníkSummary
PRAX - Elektrotechnika 
 Prax - cvičenie 4.ročník elektrotechnika - ElektropneumatikaSummary
PRAX - Mechatronika 
 Prax - cvičenie 4.ročník mechatronika - Snímače
Mechatronika 
 Mechatronika 2.ročník
 InventorSummary
 Programovanie CNC strojov

Mechatronika 4. ročník 
 Mechatronika 4.ročník - RobotySummary
 Mechatronika 4. ročník - MPSThis course requires an enrolment keySummary

Mechatronika 3. ročník 
 Mechatronika 3. ročník - Hydraulika
 Mechatronika 3.ročník - Hydraulika Summary
 Mechatronika 3.ročník - PneumatikaSummary
Elektrotechnológia 
 Elektrotechnológia 1.ročníkSummary
Technické zobrazovanie 
 Technická dokumentáciaSummary
 Deskriptívna geometriaSummary
Ekonomika 

Ekonomika 1. ročník 
 Ekonomika 1. ročníkSummary

Ekonomika 2. ročník 
 Ekonomika 2. rocnik 2012/13Summary
Účtovníctvo 
 Účtovníctvo pre 2. ročníkSummary
Elektronika 
 Elektronika 4.ročník - cvičeniaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Elektronika 3.ročník - cvičeniaSummary
Priemyselná informatika 
 Priemyselná informatika 4.ročník - elektrotechnika
 Priemyselná informatika 3.ročník - robotySummary
 Priemyselná informatika 4.ročník - RobotikaSummary
 Priemyselná informatika 4.ročník - PLCThis course requires an enrolment keySummary
Elektrotechnické merania 
 Elektrotechniké merania 3.ročník ELMSummary
Automatizácia 
 Automatizácia 3. roč.
Výpočtová technika 
 InformatikaSummary
 Výpočtová technika 4. ročník - PLC pre ELEThis course allows guest users to enterSummary
 Aplikovaná informatika 2. ročníkSummary
 Výpočtová technika 4.ročník - elektrotechnika
 Výpočtová technika 4.roč.-ELE-pneu-hydroSummary
Slovenský jazyk a literatúra 
 Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník
Elektrotechnické merania IV.ročník ELM 
 Elektrotechnické merania IV.ročník ELM
Elektrotechnika 
 Elektrotechnika 1.ročník STR, TIS
Aplikovaná informatika 
 Aplikovaná informatika 2.ročník ELE