Course categories

Telekomunikácie 
 Telekomunikácie 2.ročníkSummary
Mechatronika 
 Mechatronika 2.ročník
 InventorSummary
 Programovanie CNC strojov

Mechatronika 4. ročník 
 Mechatronika 4. ročník - Snímače
 Mechatronika 4.ročník - RobotySummary
 Mechatronika 4. ročník - MPSThis course requires an enrolment keySummary

Mechatronika 3. ročník 
 Mechatronika 3. ročník - Hydraulika
 Mechatronika 3.ročník - Hydraulika Summary
 Mechatronika 3.ročník - PneumatikaSummary
Technické zobrazovanie 
 Technická dokumentáciaSummary
 Deskriptívna geometriaSummary
Ekonomika 

Ekonomika 1. ročník 
 Ekonomika 1. ročníkSummary

Ekonomika 2. ročník 
 Ekonomika 2. rocnik 2012/13Summary
Administratíva a korešpondencia 

Administratíva a korešpondencia pre 1.ročník 
 Administratíva a korešpodencia pre 1. ročníkSummary

Administratíva a korešpondencia pre 2.ročník 
 Plný názov kurzu 101Summary
 Administratíva a korešpondencia 2. roč.
Elektrotechnológia 
 Elektrotechnológia 1.ročníkSummary
Účtovníctvo 
 Účtovníctvo pre 2. ročníkSummary
Priemyselná informatika 
 Priemyselná informatika - cvičenie 4.ročník elektrotechnikaSummary
 Priemyselná informatika 4.ročník - elektrotechnika
 Priemyselná informatika 3.ročník - robotySummary
 Priemyselná informatika 4.ročník - RobotikaSummary
 Priemyselná informatika 4.ročník - PLCThis course requires an enrolment keySummary
Elektronika 
 Elektronika 4.ročník - cvičeniaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Elektronika 3.ročník - cvičeniaSummary
Elektrotechnické merania 
 Elektrotechniké merania 3.ročník ELMSummary
Automatizácia 
 Automatizácia 3. roč.
Výpočtová technika 
 InformatikaSummary
 Výpočtová technika 4. ročník - PLC pre ELEThis course allows guest users to enterSummary
 Aplikovaná informatika 2. ročníkSummary
 Výpočtová technika 4.ročník - elektrotechnika
 Výpočtová technika 4.roč.-ELE-pneu-hydroSummary
Silnoprúdové zariadenia 
 Silnoprúdové zariadenia 2.ročníkSummary
Slovenský jazyk a literatúra 
 Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník
 Slovenský jazyk a literatúra 4. ročník
Elektrotechnické merania IV.ročník ELM 
 Elektrotechnické merania IV.ročník ELM
Elektrotechnika 
 Elektrotechnika 1.ročník STR, TIS
Aplikovaná informatika 
 Aplikovaná informatika 2.ročník ELE
Grafické systémy 
 Grafické systémy 4.ročník
 Grafické systémy 2.ročník
 Grafické systémy 1.ročník