• Základné pojmy z elektrotechnológie, triedenie elektrotechnických materiálov, základné vlastnosti materiálov, vlastnosti elektricky vodivých materiálov, polovodičov, dielektrík a izolačných materiálov. Magnetické materiály, vodiče a káble, klimatotechnológia.