• Ekonomika v 1. ročníku rieší základné ekonomické pojmy, základné ekonomické problémy, formy ekonomík, spôsoby podnikania na Slovensku, národné hospodárstvo a jeho makroekonomické ukazovatele.