• Ekonomika 2. ročník zahŕňa tematické celky: Výroba, výrobné faktory; Majetok podniku; Zásobovanie; Odbyt.
    Najdete tu materiály (učebné texty, prezantácie) na samovzdelávanie a prípravu na vyučovanie, kontrolu svojich vedomostí v podobe testov alebo písomiek.